BAD-BIL BIURO EKSPERTYZ I BADANIA BILANSÓW

 
 

    "Bad-Bil" Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością została założona w 1993r.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Opolu Nr KRS 0000086309, oraz wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KRBR pod nr. 257. Kapitał zakładowy spółki wynosi 74.000zł.

Ma siedzibę w Opolu, w centrum miasta, przy ulicy Kołłątaja 11.

   

    Spółka "Bad-Bil" z tytułu świadczonych usług jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w PZU.

Adres:

45-064 Opole,

ul.Kołłataja 11

tel. 77 4547830
Prezes wew. 107
księgowa wew. 103

tel.kom. 601 533 794
email: biuro@badbilopole.pl

REGON: 530908798

NIP 754-00-25-119

konto: Mbank/Opole

74114020170000480212955217

e-mail: badbil@idsl.pl

WITAMY!